รพ.สต. บ้านวังใหม่ ร่วมกับกองทุนหลักประกันสุภาพระดับตำบลวังใหม่ จัดโครงการดูแลใส่ใจ ห่วงใยโรคเรื้อรัง ประจำปี 2561

th-region-east

รพ.สต. บ้านวังใหม่ ร่วมกับกองทุนหลักประกันสุภาพระดับตำบลวังใหม่ จัดโครงการดูแลใส่ใจ ห่วงใยโรคเรื้อรัง ประจำปี 2561 ดำเนินการคัดกรองผู้ป่วยโรคเบาหวาน และโรคความดันโลหิตสูงในพื้นที่เขตรับผิดชอบของ รพ.สต. (หมู่ที่ 1,2,3,4,10 ต.วังใหม่) ช่วงวันที่ 20-24 พ.ย.2560
วันนี้วันแรก หมู่ที่ 2 บ้านวังศรีทอง ขอขอบคุณผู้ใหญ่บ้านและทีม อสม.หมู่ที่ 2 เป็นอย่างยิ่งครับ 
พรุ่งนี้ หมู่ที่ 3 บ้านวังสำลี เวลา 9.00 น.นะครับ

ใส่ความเห็น