แหล่งรวมความรู้ และศูนย์ฝึกอบรมที่น่าสนใจทั้งในและนอกวงการ ไอที เพื่อเพิ่มศักยภาพการทำงาน

IT Network, Software

1. บริษัท โค้ดโมบายส์ จำกัด (CodeMobiles Co., Ltd.)

แหล่งความรู้และฝึกอบรมเกี่ยวกับ ios, Android, Xamarin, Internet of Things(IoT), UX/UI, VDO Online,Blog, Onsite, Schedules, Certificates …


2. American Information System Co., Ltd.

แหล่งความรู้และฝึกอบรมเกี่ยวกับ Network, Security, Operating System, New Technology, IT Management, Hardware, Certificate, New Security …

3. บริษัท ท็อป อิงลิช (ไทยแลนด์) จำกัด
Edumall คอร์สเรียนออนไลน์

คอร์สเรียนจำนวนหลายพัน เกี่ยวกับการศึกษาทุกด้าน เช่น IT ธุรกิจเริ่มต้น พัฒนาบุคคล Marketing ออกแบบ การเลี้ยงลูก และอื่นๆ

บัญชีผู้เรียนตลอดชีวิต เวลาเรียนไม่จำกัด
บัญชีผู้เรียนตลอดชีวิต เวลาเรียนไม่จำกัด
Edumall ออกใบรับรองให้ผู้เรียนหลังเรียนจบโปรแกรม

4. ศูนย์อบรม EZ-ADMIN Training Center

หลักสูตรทางด้าน Network
หลักสูตร Wireshark : วิเคราะห์ แก้ปัญหา ช่องโหว่ บนระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
หลักสูตรอบรม Windows Server 2016 
หลักสูตร Windows Server 2008R2 
หลักสูตรทางด้าน Linux Server
หลักสูตรเกี่ยวกับ MikroTik Router
หลักสูตรอบรม Hacking & Security
หลักสูตรอบรม VMware
หลักสูตร Cisco 
หลักสูตร Joomla Web Levelop 

5. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ MMIT
หลักสูตรระบบเครือข่าย MMNT
หลักสูตรระบบเครือข่าย CNAP
หลักสูตรจาวา MMJT
หลักสูตรฐานข้อมูล Oracle 10g
หลักสูตรระบบฝังตัว MMET

6. ศูนย์อบรม ITcert (ITC Training Center Co.,Ltd.)

หลักสูตรอบรม NETWORKING
หลักสูตรอบรม MICROSOFT SYSTEM
หลักสูตรอบรม MICROSOFT OFFICE
หลักสูตรอบรม LINUX SYSTEM
หลักสูตรอบรม VIRTUALIZATION
หลักสูตรอบรม DEVELOPER, PROGRAMMER

7. Jodoi IT&Service Co.,Ltd.

หลักสูตร Beginning Network Admin 
หลักสูตร CCNA R&S 
หลักสูตร Linux Administrator 
โครงการ อบรมหลักสูตร CompTIA Security+

8. สถาบันวิทยาการ สวทช. (์NSTDA Academy)

อบรมหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการขั้นสูง(Information Technology and Advanced Management Program: TMP)
อบรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสีเขียว (Green Practices Program: GPP)
อบรมด้านนวัตกรรมเชิงปฏิบัติ (Innovation Practices Program: IPP)
โครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพ (Information Technology Professional Examination: ITPE)
อบรมหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ (Information Technology and Management Training: ITM) 
บริการจัดฝึกอบรมเฉพาะกลุ่ม(In-house Training)

9. สัมมนาดีดี.com (Seminardd.com)

เวปรวบรวมและใช้ค้นหา อบรม สัมมนา สัมมนาฟรี อบรมฟรี คอร์สออนไลน์ สัมมนาออนไลน์ คอร์สออนไลน์ฟรี สัมมนาออนไลน์ฟรี ฝึกอบรม หลักสูตรฝึกอบรม สถาบันฝึกอบรม Seminar Training จากทั่วประเทศไทย

10.TechTalkThai.com

ไม่พลาดทุกข่าวสารในวงการไอที ทั้งทางด้าน Networking ,Security Server & Storage, Cloud & Systems , Mobile Enterprise, Threats Update, IT Knowledge และอื่นๆ

11.สถาบันไทย-เยอรมัน (Thai-German Institue)

หลักสูตรการอบรม
Smart Factory และการจัดการแบบดิจิตอล
ระบบฐานข้อมูลสำหรับกระบวนการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม 
การประยุกต์ใช้ IOT สำหรับโรงงานอัจฉริยะ (Smart Factory) 
การบริหารจัดการการผลิตด้วยระบบ ERP
การประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ในกระบวนการผลิต
เซนเซอร์และการเก็บข้อมูลด้วย LabView เพื่อสนับสนุน Smart Factory
การเชื่อมต่ออุปกรณ์ RFID เข้ากับระบบ Database และ Logistics Systerm
ระบบ Network ในงานอุตสาหกรรม (LAN, Wireless, Industrial Field)
การโปรแกรม Visual Basic และระบบฐานข้อมูล โดยเชื่อมต่อ Barcode, QR Code Detector
การจัดการและควบคุมการผลิตระดับโรงงาน ด้วยระบบ MES

และหลักสูตรอบรมอื่นที่น่าสนใจ

แม่พิมพ์, งานตัดเฉือนขึ้นรูป, CAD/CAM, Predictive Maintenance, Pneumatics&Hydraulics, Robotics&Mechatronics, 
Testing&Measurement&Calibration, Welding&Brazing, 
PLC/SCADA&DCS/Communication, Electrical/Motor&Drives, Machine Technology, On Request, Operation Management, Material Handling, 
Smart Actuator & Drive

12. Software Park Thailand

เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย หรือ Software Park Thailand
หน่วยงานภายใต้การดูแลของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งช่าติ หรือ สวทช.
เพื่อทำหน้าที่สนับสนุน และเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้ผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ไทยในทุกทางทั้งด้านบุคลากร การตลาด การลงทุน …

13. IT Destination.com

  • มีหลักสูตรครอบคลุมตั้งแต่ขั้นพื้นฐานไปจนถึงขั้น Advanced รองรับความต้องการที่หลากหลายขององค์กร
  •  ในแต่ละหลักสูตรจัดระยะเวลาอย่างเหมาะสมเพียงพอต่อการฝึกปฏิบัติ และจำกัดจำนวนผู้เรียนเพื่อคุณภาพที่ดีกว่า
  •  วิทยากรมีความรู้และประสบการณ์สูง มีทักษะในการถ่ายทอดความรู้ พร้อมทั้งมี RHCE / LPI Certified รับรองความสามารถ
  •  มีการควบคุมคุณภาพผู้เรียนด้วยการสอบวัดผลการอบรม และเน้นย้ำเนื้อหาที่สำคัญสำหรับผู้ที่ต้องการเตรียมตัวสอบ RHCE ,LPI
  •  มีความพร้อมด้านสื่อและอุปกรณ์ที่ใช้ในการอบรม เช่น ใช้ไอพีและโดเมนจริงในการฝึกคอนฟิกเซิร์ฟเวอร์
  •  จัดให้มีความสะดวกในเรื่องอาหารกลางวันแบบบุฟเฟ่ และ Coffee Break ตลอดการอบรม
  •  ได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนเข้ารับการอบรมอย่างต่อเนื่องมากกว่า 100 รุ่น

***ทั้งนี้ข้อมูลข้างต้นทางเพจจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแหล่งความรู้เท่านั้น หากท่านใดสนใจสามารถติดต่อกับทางศูนย์อบรมได้โดยตรง และโปรดใช้วิจารญาณในการตัดสินใจเข้ารับการฝึกอบรมด้วยครับ

ใส่ความเห็น