งานสัปดาห์สะพานข้ามแม่น้ำแคว กาญจนบุรี ย้อนรำลึกสะพานสายประวัติศาสตร์

ภาพโดย digithief จาก flickr.com/photos/digithief “สะพานแห่งประวัติศาสตร์ หลายชาติต้องลำบากอดอยากขาดแคลนอาหาร ทุกข์ทนทรมานจากโรคภัยและความทารุณของสงคราม เส้นทางรถไฟสายมรณะ พาเอาชีวิตเชลยหลายหมื่นคนต้องล้มตาย จนสิ้นสุดสงครามสะพานข้ามแม่น้ำแควได้กลายเป็นสัญลักษณ์แห่งสันติภาพ แลเมื่อถึงปลายเดือนพฤศจิกายนร่วมรำลึกความสำคัญของสะพานสายมรณะนี้ในงานสัปดาห์สะพานข้ามแม่น้ำแคว” ภาพจาก xtemag.com สะพานข้ามแม่น้ำแควเป็นสะพานที่สำคัญที่สุดของเส้นทางรถไฟสายมรณะ ซึ่งสร้างขึ้นเมื่อสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2โดยกองทัพญี่ปุ่นได้เกณฑ์เชลยฝ่ายสัมพันธมิตร อาทิ ทหารอังกฤษ อเมริกัน ออสเตรเลีย ฮอลันดา และนิวซีแลนด์นับหมื่นคน และกรรมกรชาวจีน ญวน ชวา มลายู ไทย พม่า อินเดีย จำนวนมากมาก่อสร้างทางรถไฟสายยุทธศาสตร์ เพื่อใช้เป็นเส้นทางลำเลียงอาวุธยุทโธปกรณ์ รวมทั้งกำลังพลในการเข้าโจมตีพม่าและอินเดีย ซึ่งขณะนั้นทั้งสองประเทศยังเป็นอาณานิคมของประเทศอังกฤษ และเนื่องจากเส้นทางช่วงหนึ่งจะต้องข้ามแม่น้ำแควใหญ่ จึงมีการสร้างสะพานขึ้น ซึ่งการสร้างสะพานและทางรถไฟสายนี้ล้วนเต็มไปด้วยความยากลำบากจากความทารุณของสงครามและโรคภัย ตลอดจนการขาดแคลนอาหาร ทำให้เชลยศึกหลายหมื่นคนต้องเสียชีวิตลง […]

Continue Reading