ท่องเที่ยว! แบกเป้ไปดูบอลโลกที่รัสเซียแบบไม่ง้อทัวร์

แบกเป้ไปดูบอลโลกที่รัสเซียแบบไม่ง้อทัวร์ ในตอนนี้ หลังจากที่เราพาลัดเลาะจตุรัสแดง และสุสานเลนิน กันเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ยังเหลือสถานที่สำคัญอีก 2 แห่งในอาณาบริเวณจตุรัสแดงซึ่งถือเป็น Landmark ระดับโลกของนักท่องเที่ยว ที่หากมาเหยียบรัสเซียและเหยาะย่างใจกลางกรุงมอสโกแล้วต้องไม่พลาดเป็นอันขาด นั่นคือ มหาวิหารนักบุญเบซิล และเครมลินแห่งมอสโก เครมลินแห่งมอสโก นั้น ประกอบไปด้วยสถานที่สำคัญ 2 แห่ง นั่นคือ กำแพงเครมลิน และพระราชวังเครมลิน พระราชวังเครมลิน ดำริขึ้นเพื่อเป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์รัสเซีย ใช้เวลาก่อสร้างนานถึง 12 ปี คือในระหว่างปีค.ศ.1837 ถึงปี ค.ศ.1849 ตั้งอยู่ในบริเวณที่เรียกว่าเครมลินแห่งมอสโกบนเนินโบโรวิตสกี พระราชวังเครมลินออกแบบโดยทีมสถาปนิกภายใต้การบริหารจัดการของคอนสแตนติน ธอน สถาปนิกคนสำคัญของรัสเซีย ที่ได้รับมอบหมายให้ควบคุมการก่อสร้างเครมลินอาร์มรี และมหาวิหารพระคริสต์ผู้ไถ่ อีกด้วย ปัจจุบันพระราชวังเครมลินถูกใช้เป็นที่ประชุมของรัฐบาลและสถานที่รับรองแขกระดับประมุขของประเทศ ส่วน กำแพงเครมลิน นั้นเป็นที่มาของการเข้าใจผิดคิดว่า คำว่าจตุรัสแดง หมายถึงอิฐของกำแพงของพระราชวังเครมลินที่เป็นสีแดง แท้ที่จริงแล้วอย่างที่กล่าวไปในต […]

Continue Reading